skip to Main Content

Nova Gestió és col·laborador del Ministeri d'Hisenda en la creació d'empreses a través de la plataforma telemàtica CIRCE, de manera que el nou emprenedor tingui el màxim de facilitats per a la constitució d'una empresa i amb el menor cost possible.

Tota la tramitació es realitza de forma telemàtica, amb un únic desplaçament per a la signatura de l’escriptura a la notaria. Nova Gestió s’encarrega de totes les gestions de sol·licitud de nom i coordinar la signatura amb la notaria, a través dels estatuts aprovats.

A través d’aquesta plataforma s’aconsegueixen uns honoraris de notaria i registre mercantil molt econòmics i l’assessoria efectua la tramitació de forma gratuïta.

A Sant Boi de Llobregat, som un dels pocs punts PAE-CIRCE existents. Enllaç a la pàgina web de PAE-CIRCE.