skip to Main Content

Aquesta és una faceta oblidada de la majoria d'Assessories.

La nostra posició neutral ens permet assessorar-lo de la millor forma pel finançament per a la seva empresa, i com aconseguir-la, sense que sigui preferent l’interès de les Entitats de Crèdit en la col•locació dels seus productes.

Li confeccionem presentacions per facilitar a les seves Entitats Financeres, o per a la seva presentació en noves Entitats, de manera que resulti més atractiva la seva sol·licitud.

Finançament Circulant

 • Línies de descompte
 • Negociació de certificacions
 • Pòlisses de crèdit
 • Crèdit comerç exterior
 • Crèdit en divises
 • Concessió d’avals

Finançament Mitjà / Llarg termini

 • Pòlisses de crèdit
 • Préstecs hipotecaris
 • Hipoteques de màxims

Altres fórmules de finançament

 • Factoring
 • Confirmació
 • Rènting

Finançament d'Actius Fixos

 • Lísing
 • Lísing-back
 • Lísing Immobiliari
 • Quadre de finançament
 • Lísing a la construcció

Col·locació d'Actius Financers

 • Dipòsits bancaris
 • Fons d’inversió
 • Plans de pensions