skip to Main Content

A Nova Gestió som especialistes en la creació i seguiment d'empreses.

Disposem d’un departament i personal especialitzat, dedicat íntegrament a l’assessorament per a la creació d’estructures societàries, d’acord amb els seus objectius i necessitats.

Com a punt PAE-Punt d’atenció a l’emprenedor- CIRCE, facilitem la creació d’empreses de forma ràpida i econòmica.

Confeccionem i assessorem en tots els documents necessaris per a la creació de l’empresa:

 • Petició nom al Registre Mercantil
 • Estatuts
 • Pactes de Socis
 • Forma d’administració – Administrador únic, Administradors solidaris o mancomunats, Consell d’Administració, etc.
 • Remuneració de l’Administrador
 • Enquadrament laboral de socis i administrador segons percentatge de participació.
 • Participacions socials
 • Capital social
 • Coordinació notarial i signatura d’escriptures
 • Inscripció en el Registre Mercantil
 • Diferents altes a l’Agència Tributària i Seguretat Social

L’informem de les ajudes, subvencions i facilitats per a la constitució d’empreses en cada moment, de manera que l’empresari pugui estalviar diners en taxes, impostos i gestions. Ajudem en la recerca de finançament.

AJUDES I SUBVENCIONS

Com a Assessoria d’empreses disposem d’informació actualitzada sobre ajudes, subvencions i exempcions que puguin resultar d’interès per a les societats, i d’aquesta manera podem facilitar les oportunitats a cada client, en el moment adequat. Aquesta faceta resulta d’especial interès en el moment de constituir una societat, ja sigui civil, mercantil o d’una persona física en procés d’iniciar una activitat en el règim d’autònoms.

SOCIETATS CONSTITUÏDES

En cas d’urgència per iniciar una activitat, disposem de societats limitades recentment constituïdes, preparades per operar, que disposen de certificat de no operativitat anterior.

ASSESSORAMENT INTEGRAL

La millor garantia per disposar d’un assessorament adequat, no només està en l’elecció del tipus de societat o empresa més convenient (Societats Civils SCP, Comunitat de Béns CB, Societats mercantils –SA, SL, SAL i SLL, i persones físiques), sinó també en tenir la informació precisa de les ajudes i facilitats que poden permetre a l’empresari estalviar unes quantitats de diners en taxes i impostos prou importants per ser tingudes en compte, o aconseguir fons per al finançament inicial en forma d’incentius a l’auto ocupació, capitalització de l’atur, préstecs a baix interès, o subvencions a fons perdut.

PAE-PUNT D'ATENCIÓ A L'EMPRENEDOR

Som un punt d’atenció a Sant Boi per a la creació d’empreses, a través del sistema CIRCE del Ministeri d’Economia, que ajuda a la constitució de noves empreses, amb el menor cost i en menys terminis.

Consulti la pàgina de CIRCE.