skip to Main Content

L’assessorem sobre totes aquelles qüestions relacionades amb l'activitat mercantil de la seva empresa.

Durant la vida d’una empresa, sorgeixen diferents moments en els que ens cal assessorament per prendre decisions, des d’una venda accionarial a canvis de domicili, canvis d’estatuts, canvis d’administradors, nomenament d’apoderats, etc.

A Nova Gestió trobarà l’assessorament i el suport que pugui necessitar.
Els nostres principals serveis en assessoria mercantil consisteixen en:

Constitució de Societats i preparació d'estatuts de:

  • Societat Anònima (S.A)
  • Societat Limitada (S.L.)
  • Societat Anònima Laboral (S.A.L)
  • Societat Limitada Laboral (S.L.L)
  • Societat Cooperativa (S.C.C.L)

Ampliacions de capital

Estatuts de societats

Judicis

Liquidació de societats

Actes i acords de la Junta General i el Consell d'Administració

Contractes mercantils

Morositat

Concursos de creditors

Presentació i dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil