skip to Main Content

Què busquen les noves empreses que es constitueixen?
Rapidesa, gestió individualitzada, a distància, a través d'smartphone i sense lligams d'horaris.

L’Assessoria de tota la vida, està donant pas a l’assessoria digital. No hi ha temps a perdre. A Nova Gestió ho fem realitat.

Nova Gestió fa anys que ha anat incorporant noves tecnologies per gestionar millor els documents i tenir temps per a proporcionar un assessorament cada vegada més personalitzat.

La comptabilització de les factures, dels apunts bancaris o l’enviament de nòmines, i l’intercanvi d’informació amb el client han sofert constants modificacions i avanços. I ara passem a utilitzar els recursos que ens proporcionen les aplicacions i els telèfons intel·ligents.

Establim el contacte amb el client a través de dues vies.

Mitjançant un programa que facilitem es poden realitzar factures, el control de clients, de proveïdors, cobraments i pagaments, etc., integrat en el telèfon, la tauleta o l’ordinador. Amb un sol “clic” es produeix l’intercanvi amb l’assessoria i es procedeix a la comptabilització interna al despatx.

Mitjançant una altra aplicació instal·lada al telèfon, tauleta o ordinador, es té accés les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any, a tota la documentació de l’empresa (escriptures, contractes, balanços, nòmines, certificats, etc), i a través de la mateixa aplicació es poden fer arribar documents a l’assessoria.