skip to Main Content

L’incompliment d’aquesta normativa està suposant per a les empreses unes multes d’elevat import.

Adaptem la seva empresa a la normativa de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Llei 15/1999 de 13 de setembre:

 • Establim l’alta de l’empresa i dels fitxers en la AGPD (Agència de Protecció de dades).
 • Establim la categoria dels fitxers en el seu nivell i amb els seus responsables.
 • Establim i instaurem la normativa al funcionament intern.
 • Fem el seguiment de l’evolució i establim si és necessari, l’auditoria periòdica.

L’incompliment d’aquesta normativa està suposant per a les empreses unes multes d’elevat import: les infraccions lleus són sancionades amb multes de 900 a 40.000 €; les infraccions greus amb multes de 40.001 a 300.000 € i les molt greus de 300.001 a 600.000 €.

Les infraccions més freqüents solen donar-se per:

 • No donar d’alta els fitxers a la AGPD (Agència de Protecció de Dades).
 • Violar dades confidencials de clients, proporcionant informació a persones no autoritzades.
 • Enviaments de correspondència o contactes no desitjats a persones que integren els fitxers “Robinson”. (Els fitxers Robinson són els fitxers on les persones que no volen rebre informacions comercials es donen d’alta).
 • Utilització de bases de dades externes sense consentiments previs dels seus titulars.
 • Utilització incorrecta de la videovigilància.

Dades de la memòria de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Dades de l’any 2016:

 • Escrits de reclamació de tutela: 2.588
 • Escrits de denúncia: 7.935
 • Les multes van ascendir a 14.190.173€
  • El 0,15% van ser MOLT GREUS (de 300.001 a 600.000€)
  • El 84,10% van ser GREUS (de 40.001 a 300.000€)
  • El 15,75% van ser LLEUS (de 900 a 40.000€)
 • La denúncies van centrar-se en:
  • Videovigilància: el 25,99%
  • Arxius de morositat: 21,56%
  • Publicitat i spam: 8,26€

Pot consultar més informació a www.agpd.es.