skip to Main Content
RESPOSTES SOBRE LA DECLARACIÓ DE RENDA

RESPOSTES SOBRE LA DECLARACIÓ DE RENDA

CALENDARI

 • 4 d’abril: Inici campanya
 • 27 de juny: Finalitza termini per domiciliar rendes a pagar.
 • 2 de juliol: Finalitza termini declaracions a tornar.

NOVETATS

 • No hi ha enviament d’esborranys per correu postal.
 • No hi ha enviament de SMS per nº de referència.
 • Creació d’un nou annex C, per recollir informació amb transcendència futura.

OBLIGACIÓ DE DECLARAR AMB CARACTER GENERAL

 • Si tenen un únic pagador
  • Límit 22.000€
 • Si té diversos pagadors i el 2º i següents no superen 1.500€
  • Límit 22.000€
 • Si té diversos pagadors i el 2º i següents superen 1.500€
  • Límit 12.000€
 • Si el rendiment de capital mobiliari més els guanys patrimonial es superior a 1.600€.
 • Si les rendes immobiliàries imputades més rendiments lletres tresor, més subvencions per adquisició VPO, sumen més de 1.000€.

Hi ha altres opcions que requereixen declarar depenen la font de procedència dels ingressos, com ara les anualitats percebudes per aliments dels filles sense resolució judicial, les pensions compensatòries entre cònjuges (amb o sense resolució judicial), les empleades de la llar, i altres casos especials. En cas de dubte millor consultar.

Hi ha importants novetats en la declaració de les vendes dels drets de subscripció de les accions o la forma de declarar les devolucions de les anomenades clàusules terra segons s’hagin deduït per desgravació de l’habitatge habitual o com a despeses d’arrendaments. Cal també recordar que les indemnitzacions per acomiadaments, tenen un import màxim que no es declara de 180.000€, però cal que s’hagi fet la conciliació al CMAC.

En molts casos el mínim exent per declarar son 12.000€.

En cas de dubte, abans que fer malament la declaració, consulti a un professional. Recordi que l’únic responsable en cas d’error és el declarant, encara que declari el que li ha enviat Hisenda i comporta recàrrecs, sancions i interessos.

Estem al seu servei al carrer Jaume Balmes nº 8 de Sant Boi. Telèfon 93.630.05.61. www.novagestio99.com