skip to Main Content

L’assessoria comptable per a la nostra empresa no es només un passi d'apunts comptables i facilitar-li els estats financers al final de l'exercici. La nostra filosofia ens fa arribar més lluny.

Passem apunts, però valorant l’objectiu final que és el d’oferir al client un diagnòstic de la seva empresa, i explicant i posant-nos a la seva disposició per a quantes aclariments precisi.

Li donem assessorament sobre l’estat de la seva empresa i li recomanem les solucions més interessants i avantatjoses.

serveis d'assessoria comptable

Els nostres serveis d’assessoria comptable consisteixen en:

 • Disseny i planificació comptable de l’empresa
 • Adaptació als diferents Plans Sectorials Comptables
 • Comptabilitat de professionals independents (autònoms)
 • Comptabilitat de PIMES
 • Comptabilitat Analítica
 • Llibre Diari
 • Llibre Major
 • Llibre Registre d’IVA (Factures emeses i rebudes)
 • Confecció de balanços i comptes de resultats
 • Comptes anuals
 • Legalitzacions en Registre Mercantil
 • Confecció de memòries
 • Presentació de declaracions fiscals i comptables
 • Diligències dels llibres comptables
 • Balanços i comptes de resultats per facilitar a les Entitats Bancàries

Informes dels Estats Financers

 • Anàlisis del compte de resultats
 • Anàlisis del balanç de Situació
 • Anàlisis d’estat d’origen i aplicació de fons
 • Anàlisis de quadre de finançament
 • Anàlisi patrimonial
 • Anàlisis Economicofinancer
 • Anàlisis comparatius de l’empresa
 • Revisió i control de la documentació comptable de l’empresa
 • Instal·lació i accés a programes de comptabilitat